επιμαρτύρομαι

επιμαρτύρομαι
ἐπιμαρτύρομαι (Α) [επίμαρτυς]
1. επικαλούμαι ως μάρτυρα («θεούς ἐπιμαρτυραμένους συνθέσθαι», Ξεν.)
2. καλώ κάποιον ως μάρτυρα στο δικαστήριο
3. καλώ τους παριστάμενους να μαρτυρήσουν ότι («πολλούς παρίστανται, ἐπιμαρτυρόμενοι ὅτι τὰ χρήματα ἤδη κινδυνεύεται τῷ δανείσαντι», Δημοσθ.)
4. ικετεύω, εξορκίζω
5. παρουσιάζω ως επιχείρημα («τόδε μὴν ἄξιον ἐπιμαρτύρασθαι», Πλάτ.)
επιμαρτυρώ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ἐπιμαρτύρομαι — ἐπιμαρτύ̱ρομαι , ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 1st sg (epic) ἐπιμαρτύ̱ρομαι , ἐπιμαρτύρομαι call to witness pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμαρτυρεῖ — ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd sg (epic) ἐπιμαρτῠρεῖ , ἐπιμαρτύρομαι call to witness fut ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπιμαρτυρέω bear witness to… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμαρτυρῇ — ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd sg ἐπιμαρτῠρῇ , ἐπιμαρτύρομαι call to witness fut ind mp 2nd sg ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres subj mp 2nd sg ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres ind mp 2nd sg ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres subj… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεμαρτύρησαν — ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor ind mp 3rd pl ἐπιμαρτυρέω bear witness to aor ind act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμαρτυροῦσι — ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd pl (epic) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμαρτυροῦσιν — ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd pl (epic) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμαρτυρῶ — ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 1st sg (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres ind act 1st sg (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres subj act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμαρτυρῶμεν — ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 1st pl (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres subj act 1st pl (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres subj act 1st pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιμαρτυρῶσι — ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 3rd pl (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres subj act 3rd pl (attic epic doric) ἐπιμαρτυρέω bear witness to pres subj act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κἀπιμαρτύρηι — ἐπιμαρτύ̱ρῃ , ἐπιμαρτύρομαι call to witness aor subj mp 2nd sg ἐπιμαρτύ̱ρῃ , ἐπιμαρτύρομαι call to witness pres subj mp 2nd sg ἐπιμαρτύ̱ρῃ , ἐπιμαρτύρομαι call to witness pres ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”